VOORWAARDEN & CONDITIES

VOORWAARDEN & CONDITIES

VOORWAARDEN & CONDITIES VAN SALE

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

BELEID INZAKE ACCEPTABEL GEBRUIK VAN DE WEBSITE 

Dit beleid inzake acceptabel gebruik omschrijft de voorwaarden tussen u en ons onder welke voorwaarden u toegang heeft tot onze website www.priden.co.uk (onze site). Dit beleid inzake acceptabel gebruik geldt voor alle gebruikers van en bezoekers aan onze site. Uw gebruik van onze site betekent dat u dit beleid voor acceptabel gebruik, dat een aanvulling vormt op onze voorwaarden voor het gebruik van de website www.sb-components.eu/help/voorwaarden-en-condities/ aanvaardt en zult naleven

www.sb-components.eu is een site die wordt beheerd door SB Components International LTD (wij). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder vennootschapsnummer XXXXX en we zijn statutair gevestigd te Millennium Works, Enterprise Way, Wisbech, Cambridgeshire, PE14 0SB. Ons belangrijkste handelsadres is Millennium Works, Enterprise Way, Wisbech, Cambridgeshire, PE14 0SB. Ons BTW nummer is GB XXXXXXX.


Verboden gebruik

U mag onze site alleen voor rechtmatige doeleinden gebruiken.  U mag onze site niet gebruiken:

 • Op enige wijze die inbreuk maakt op toepasselijke plaatselijke, nationale of internationale wet- of regelgeving.
 • Op enige wijze die onrechtmatig of frauduleus is of met een onrechtmatig of frauduleus doel of gevolg.
 • Met het doel om minderjarigen schade te berokkenen of te proberen schade te berokkenen. 
 • Om ongevraagd of onbevoegd reclame- of promotiemateriaal over te brengen of te doen overbrengen of een andere vorm van soortgelijke aanbieding van diensten (spam).
 • Om bewust gegevens over te brengen, te versturen of materiaal te uploaden dat virussen,  Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s bevat of gelijksoortige  computercodes die ontwikkeld zijn om de werking van computersoftware of hardware nadelig te beïnvloeden.

U komt ook overeen:

 • Om onderdelen van onze site niet in strijd met de bepalingen van onze voorwaarden inzake het gebruik van de website  te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen www.sb-components.eu/help/voorwaarden-en-condities/.
 • Om zonder bevoegdheid geen toegang te verkrijgen tot, in te grijpen in, of het beschadigen of verstoren van:

- enig onderdeel van onze site;

- apparatuur of netwerk waarop onze site is opgeslagen; 

- software die gebruikt wordt bij de voorziening van onze site; of 

- apparatuur of een netwerk of software in eigendom van of gebruikt
      door derden.


Normen inzake Inhoud 

Deze normen inzake inhoud gelden voor al het materiaal dat u bijdraagt aan onze site (bijdragen) en voor eventuele interactieve diensten die daarmee verbonden zijn.  

U moet naar de letter en geest voldoen aan de onderstaande normen. De normen gelden voor ieder onderdeel van de bijdrage alsmede voor het geheel daarvan. 

Bijdragen moeten:

 • Nauwkeurig zijn (indien zij feiten vermelden).
 • Oprecht zijn (indien deze meningen vermelden).
 • Voldoen aan toepasselijk recht in het Verenigd Koninkrijk en in ieder land waarvandaan zij worden geplaatst.  

Bijdragen mogen geen/niet: 

 • Materiaal bevatten dat beledigend is voor  personen.
 • Materiaal bevatten dat obsceen, aanstootgevend, hatelijk of opruiend is.
 • Seksueel expliciet materiaal promoten.
 • Geweld bevorderen.
 • Discriminatie op basis van ras, sekse, religie, nationaliteit, beperking, seksuele geaardheid of leeftijd bevorderen.
 • Auteursrecht, databankrecht of handelsmerk van andere personen schenden.
 • Aanleiding geven tot misleiding van personen.
 • Worden gemaakt met inbreuk op wettelijke verplichtingen tegenover derden, zoals een contractuele verplichting of een verplichting tot geheimhouding. 
 • Illegale activiteiten bevorderen.
 • Bedreigend zijn,  inbreuk maken op de privacy van een ander of hinder, ongemak of nodeloze ongerustheid veroorzaken.
 • Aanleiding geven tot het lastigvallen, verontrusten, in verlegenheid brengen of ergeren van andere personen.
 • Worden gebruikt om zich voor een ander persoon uit te geven of om uw identiteit of verbondenheid met een ander persoon onjuist weer te geven.
 • De indruk geven dat zij van ons afkomstig zijn indien dit niet het geval is. 
 • Onwettige acties zoals (bij wijze van voorbeeld) inbreuk op auteursrechten of computermisbruik aanbevelen, bevorderen of ondersteunen. 

Opschorting en beëindiging

Wij bepalen naar eigen inzicht of er inbreuk is gepleegd op dit beleid inzake acceptabel gebruik door gebruik van onze site. Indien een inbreuk op dit beleid heeft plaatsgevonden dan kunnen we zodanige maatregelen nemen als wij geschikt achten. 

Indien u zich niet aan dit beleid inzake acceptabel gebruik houdt, betekent dit een wezenlijke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden  www.sb-components.eu/help/voorwaarden-en-condities/ waaronder het u is toegestaan om onze site te gebruiken en dit kan tot gevolg hebben dat wij alle of een van de onderstaande maatregelen nemen:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van een plaatsing of het materiaal dat door u op onze site is geüpload. 
 • Het geven van een waarschuwing aan u.
 • Juridische procedure tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke administratieve en juridische kosten) die het gevolg zijn van de inbreuk. 
 • Verdere juridische stappen tegen u.
 • Bekendmaking van zodanige informatie aan rechtshandhavingsautoriteiten als wij redelijkerwijs nodig achten.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor maatregelen die genomen zijn in antwoord op schendingen van dit beleid inzake acceptabel gebruik. De reacties die in dit beleid zijn omschreven zijn niet volledig en we kunnen iedere andere maatregel nemen die wij redelijkerwijs geschikt achten.

 

Wijzigingen in het beleid inzake acceptabel gebruik

We kunnen dit beleid inzake acceptabel gebruik altijd herzien door wijziging van deze pagina. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina regelmatig controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze wettelijk bindend voor u zijn. Enkele van de bepalingen die in dit beleid inzake acceptabel gebruik staan kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site staan.


 HOE KUNNEN WIJ U HELPEN?

Gegevens die u op dit formulier invult, gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen met betrekking tot uw aanvraag. Klik hier om meer te lezen over de opslag en overdracht van deze gegevens.
Aluminium diesel tanks  •  Aluminium en RVS gereedschapskisten  •  Aluminium hydrauliek tanks  •  Aluminium skirts  •  Anti diefstalkorven  •  Betonmixers  •  Carrosseriebouw Bedrijfswagens Divisie  •  Combinatie tanks diesel, hydrauliek, gereedschapskist  •  Fleet Divisie  •  Pneumatiek  •  RVS Ad-Blue tanks  •  Specialisten Divisie  •  Truck en Bus Divisie  •  Verhoogde licht- en luchtsteun  •  Werkvlonders  •  Zwaar transport  •  Aluminium diesel tanks  •  Aluminium en RVS gereedschapskisten  •  Aluminium hydrauliek tanks  •  Aluminium skirts  •  Anti diefstalkorven  •  Betonmixers  •  Carrosseriebouw Bedrijfswagens Divisie  •  Combinatie tanks diesel, hydrauliek, gereedschapskist  •  Fleet Divisie  •  Pneumatiek  •  RVS Ad-Blue tanks  •  Specialisten Divisie  •  Truck en Bus Divisie  •  Verhoogde licht- en luchtsteun  •  Werkvlonders  •  Zwaar transport  • 
Nee Ja Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Cookies worden ook gedeeld met Google Analytics om de prestaties van deze site te volgen. Ben je het ermee eens? Klik hier voor meer informatie.